ACCOUNTANCY & ADMINISTRATIE

 

Om goed advies te verlenen op het gebied van ondernemingsfiscaliteit is

het belangrijk om de boekhoudwetgeving te kennen.

Als accountant en belastingconsulent kunnen wij in alle facetten

van accountancy en administratie ondersteunen.

 

Wij bieden u steun in alle facetten van ondernemerschap.

Wij zorgen voor de goede opstart van uw onderneming,

rapporteren en adviseren op regelmatige basis om uw bedrijf goed te besturen.

 

 

 

ACCOUNTANCY

 

Opstart en groei van uw onderneming

 

Indien u een onderneming wenst op te starten kunnen wij u begeleiden:

 

  • Bij oprichting van de vennootschap, door het opstellen van de statuten,

opstellen financieel plan en communicatie met uw notaris te verzorgen;

  • Bij het opmaken van uw businessplan om een financiële instelling, investeerder of venture capital partner te

overtuigen om uw dromen en initiatieven waar te maken;

  • Bij het vinden van een sociale partner om uw loonadministratie te laten voeren;
  • Bij het vereenvoudigen van alle administratieve formaliteiten met overheden, zoals de kruispuntenbank, …

 

Indien uw onderneming in groei verkeert kunnen we u bijstaan om al uw financiële stromen (werkkapitaal, eigen vermogen, schuldpositie …) in kaart te brengen en te vertalen naar mogelijke investeerders, banken …

Wij kunnen u bijstaan bij alle mogelijke juridische constructies en akten zoals kapitaalverhogingen, fusies, splitsingen.

 

 

Dagdagelijkse bedrijfsvoering

 

  • Wij bezorgen u in onderling overleg tussentijdse rapporten om uw bedrijf goed te besturen.
  • Op geregelde tijdstippen wordt voor u tijd uitgetrokken om uw tussentijdse resultaten te overlopen en mogelijk “ad hoc” rapporteringen aan te bieden die gunstig zijn om uw bedrijf economisch, commercieel en fiscaal te sturen.
  • Jaarlijkse statutaire verplichtingen
  • Jaarlijks kunnen wij u bijstaan in het opmaken van de statutaire jaarrekening, verslagen van de bedrijfsleiders aan de algemene vergadering, interim-dividenden en of tussentijdse dividenden. Wij bieden ook dienstverlening bij tussentijdse vennootschap rechterlijke verplichtingen zoals alarmbel, tegenstrijdige belangen, …

 

 

 

 

ADMINISTRATIE

 

Wij beschikken over de nodige boekhoudsoftware en digitale technologieën om u op een moderne manier uw bedrijfsvoering uit te voeren. Bovendien begeleiden we u om uw boekhouding van een klassieke “schoendoos” boekhouding om te schakelen naar een functionele digitale boekhouding die dagelijks raadpleegbaar is.

 

Fintel.tax BVBA

Patrik Ceulemans

+32 (0)476 43 08 36

info@fintel.tax